Kryesia

Më poshtë i gjeni postet dhe emrat e anëtarëve të kryesisë.

Kryetar:
Shpat Myftari, info@vlera.be

Zëvëndes Kryetar:
Rinor Sojeva, info@vlera.be

Drejtoreshë për marrëdhenie me publikun:
Lindiana Islami, info@vlera.be

Përgjegjës
 për financa:
Kevin Dreni, vlera.finance@vlera.be
Klisman Ndoje, vlera.finance@vlera.be

Përgjegjëset për aktivitete:
Besa Kelmendi, info@vlera.be
Valbona Lala, info@vlera.be

Koordinatorët
 e grupeve lokale:

Bruksel: Genti Kelmendi vlera.ulb@vlera.be 

Namur: Teuta Ibrahimi info@vlera.be

Gent : Arbresha Parashumti info@vlera.be

Po ashtu mund ta përdorni edhe formularin e kontaktit:
http://www.vlera.be/kontakt/

Leave a Reply